Stacks Image 639Welkom bij Fysiopraktijk 'De Meer' gelegen in park ‘De Meer’ in Amsterdam.

Onze praktijk richt zich op reguliere fysiotherapie, osteopathie en manuele therapie en maakt deel uit van het behandel- en kenniscentra voor de
RSQ¹trainer in Nederland. In een uitermate efficiënt ingerichte praktijk wordt gewerkt met innovatieve middelen zoals de Kinesiswand en de RSQ¹ trainer, die bijdragen aan het herstel van de patiënt.
Wij richten ons op klachten aan het houdings/- en bewegingsapparaat en op revalidatie en begeleiding van (top)sporters. Onze filosofie is dat revalidatie optimaal wordt gerealiseerd met behandelingen waarbij functioneel wordt bewogen. Daarvoor is naar ons inzien geen grote fitnesszaal nodig. De Kinesiswand en de
RSQ¹ trainer dragen bij aan het vergroten van de belastbaarheid van de patiënt.
Samen met onze persoonlijke begeleiding zijn de omstandigheden in onze oefenruimte ideaal om alle oefeningen functioneel en optimaal uit te voeren.


Stacks Image 929
Stacks Image 932
Stacks Image 938
Stacks Image 934

Stacks Image 511
Stacks Image 514
Stacks Image 520
Stacks Image 949
Stacks Image 517